055-520172| gharelurautahat520172| Nepali
image

Jaykant Jha

Office Head

image

Bibek Prasad Sah

Head of Accountant

image

Pravin Kumar Jha

Computer Operator

९८४५२८०७२१

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्सा वेबसाईटमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत !!!


कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नु अघि उद्यमीहरूले आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्न पर्ने हुन्छ। उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसायको आवश्यकता र प्रकृति हेरी कुन प्रकारमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।  नेपालमा स्वामित्वको आधारमा तीन प्रकारका व्यवसायहरू छन् , ती हुन्: एकल स्वामित्व, साझेदारी व्यवसाय र कम्पनी(पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी)।यी व्यवसायहरुको दर्ता प्रक्रिया  र आवश्यक शुल्क तल विवरणहरु मा वर्णन गरिएको छ।

readmore..

एकल स्वामित्वमा एक व्यक्तिले पुरै व्यवसायको स्वामित्व गर्दछ। अरु भन्दा सस्तो र  सजिलै  नै संचालनमा हुन सकिने यस प्रकारको व्यवसायले  छुटै कर विवरण फाइल गर्नु पर्दैन, यस प्रकृतिको फर्ममा नाफा वा घाटा प्रबर्द्धकको व्यक्तिगत कर विवरणमा नै उल्लेख गर्न सकिन्छ  ।

एकल व्यवसायमा यस्ता  विशेषताहरू छन्:

  • व्यवसायको मालिक व्यवसायको सबै ऋणको लागि उत्तरदायी हुनेछ। यदि व्यवसायले आफ्नो आपूर्तिकर्ताहरूलाई ऋण चूक्ता गर्न सकेन भने मालिक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ।यसलाई असिमित दायित्व भनिन्छ |
  • एकल स्वामित्वसँग वित्तपोषणको लागि सीमित विकल्पहरू मात्र हुन्छ। प्राय:जसो, यस्तो व्यवसायमा कर्जा नै चालुपुंजीको मुख्य स्रोत हुन्छ किनभने व्यवसायी सँग बेच्नलाई धितोपत्र/ शेयर सदस्यता हुँदैन। यदि अरु कसैले व्यवसायमा पुंजी जम्मा गरिदिन्छ र व्यवसायको प्रबन्धनमा मद्धत गर्छ भने त्यसलाई साझेदारी व्यवसाय भनिन्छ। तसर्थ, पुंजी धेरै नचाहिने स-साना व्यवसायीहरुको लागि एकल स्वामित्व नै उत्तम हुन्छ।

प्राइभेट फर्मको दर्ता गर्नेप्रक्रिया निम्न बमोजिम  छन्।

प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन एन २०१४ को दफा  ३ अनुसार, एकल व्यवसायले वाणिज्य सम्बन्धित व्यवसायलाई वाणिज्य मा, स-साना उद्योग सम्बन्धित व्यवसायलाई घरेलु तथा साना उद्योग मा र अरु व्यवसायलाई उद्योग मा दर्ता गर्नुपर्दछ।

यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्न चाहने व्यवसायीले सम्बन्धित मा  तोकिएको  कानुनी ढाँचामा आवेदनसहित निर्धारित शुल्क बुझाउनु पर्छ।

सो आवेदनमा निम्न बमोजिम  विवरणहरु उल्लेख हुनु पर्दछ :

  • प्राइभेट फर्मको नाम
  • फर्मको ठेगाना
  • फर्मको उदेश्य, कार्य र फर्मको व्यवसाय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने  सामान वा वस्तुको विवरण
  • व्यवसायीको नाम र ठेगाना, र व्यवसायीको आमा, बुबा, हजुरआमा र हजुरबुबाको नाम

साझेदारी फर्मको पुंजीआधारमा  दर्ता शुल्क यस प्रकार  छन् :

अधिकृत पुंजी (रु) दर्ता शुल्क (रु)
१,००,००० सम्मको अधिकृत पुंजी ६००
१,००,००१ – ३,००,००० २,०००
३,००,००१ – ५,००,००० ४,०००
५,००,००१ – १०,००,००० ७,५००
१०,००,००१ – ५०,००,००० १०,०००
५०,००,००० भन्दा माथि १५,०००

साझेदारी फर्मको दर्ता तथा नविकरण दस्तुरहरु

कुल पूजी लगानी रजिष्ट्रेशन दस्तुर नविकरण दस्तुर
१ लाख सम्म पूँजीमा ६००/- १००/-
३ लाख सम्म पूँजीमा २०००/- १२५/-
५ लाख सम्म पूँजीमा ४०००/- १५०/-
१० लाख सम्म पूँजीमा ७५००/- २००/-
५० लाख सम्म पूँजीमा १००००/- २५०/-
५० लाख भन्दा माथि १५०००/- ३००/-

प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन तथा नविकरण दस्‍तुर


कुल पूजी रकम रजिष्ट्रेशन दस्तुर नविकरण दस्तुर
१ लाख सम्म पूँजीमा १०००/- ६००/-
३ लाख सम्म पूँजीमा ३०००/- १०००/-
५ लाख सम्म पूँजीमा ६०००/- १६००/-
२० लाख सम्म पूँजीमा १२०००/- ३०००/-
१ करोड सम्म पूँजीमा २००००/- ५०००/-
५ करोड सम्म पूँजीमा ३००००/- ८०००/-
५ करोड भन्दा माथि ५००००/- १५०००/-

नोटः


क) उद्योग दर्ताको निबेदन फारम (ख) को दस्तुर रु १०० लाग्नेछ ।

ख) साझेदारी फर्मको नविकरण समयावधी एक वर्षको हुनेछ ।

ग)२०७०/०४/०१ देखि प्राईभेट फर्म दुई वर्षको नविकरण समयावधि तोकिएको छ । दुई वर्ष समाप्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र न्यनतम दस्तुर मात्र लाग्नेछ । ३५ दिन नाघेको ३ महिना भित्र दोब्बर दस्तुर र उक्त दुबै समय नाघेको अर्को तीन महिना सम्म तेब्बर दस्तुर  तिरेर नविकरण गराउन सकिनेछ ।साझेदारी-ऐन-२०२०

slider

copyright@2019